Ý nghĩa Sách Xanh Bình Dương


UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2525/KH-UBND về việc Tổ chức đánh giá và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022. Văn bản này quy định rõ những tiêu chí và phương pháp đánh giá, chấm điểm đối với những doanh nghiệp đăng ký tham gia. Bảo đảm tính công khai, minh bạch với kỳ vọng tìm ra và tôn vinh những doanh nghiệp tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định về hoạt động doanh nghiệp và những đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022 sẽ đánh giá và chấm điểm dựa trên 3 tiêu chí chính, bao gồm: (1) Tiêu chí đánh giá tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường và công tác vệ sinh công nghiệp; (2) Tiêu chí đánh giá tuân thủ về các thủ tục, hồ sơ môi trường và các vấn đề liên quan; (3) Tiêu chí khuyến khích liên quan đến các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và xử lý môi trường…

Ban Tổ chức Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022 cũng quy định rõ rằng chỉ các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí (1) mới được xem xét, chấm điểm các tiêu chí (2) và (3). Điều này thể hiện rõ quyết tâm và định hướng phát triển kinh tế xanh, sạch, bền vững trong tương lai của tỉnh khi các chương trình hành động liên quan đến sự nghiệp bảo vệ môi trường đều được đưa về cùng một hệ quy chiếu, một quy chuẩn, tiêu chuẩn nhất định. Theo phương pháp loại trừ kể trên, những doanh nghiệp sau khi đạt tiêu chí (1) sẽ tiếp tục được đánh giá và chấm điểm ở các tiêu chí (2) và (3), những doanh nghiệp có tổng điểm bằng hoặc trên 85 điểm sẽ được ghi danh vào Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022 và được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen và biểu trưng Sách Xanh.

Đại diện Hội đồng Tư vấn đánh giá cơ sở và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022 cho biết sẽ đánh giá, chấm điểm khách quan, công bằng và công khai, minh bạch thông tin liên quan. Đây là cơ sở, tiền đề và cũng là minh chứng thể hiện sự quyết tâm của Bình Dương trong việc theo đuổi chính sách phát triển kinh tế xanh, sạch, bền vững.

KHÁNH LINHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *