Xử lý thu nợ đọng thuế hơn 4.071 tỷ đồng


 Trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, dẫn đến nguồn thu giảm. Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh các giải pháp thu nợđọng thuế, đặc biệt tăng cường thu hồi nợthuế, thực hiện xửlýnợthuếảo. Toàn ngành thuếđã xử lý thu nợ đọng thuế được 4.071 tỷ đồng. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ 3.881 tỷ đồng; thu nợ qua biện pháp cưỡng chế 190 tỷ đồng.

Ước nợ đọng thuế toàn ngành đến ngày 31-12-2021 là 2.130 tỷ đồng, tăng 263 tỷ đồng so với thời điểm 31-12- 2020 (1.867 tỷ) nhưng vẫn bảo đảm ở mức 4,6% so với số thu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Trong đó, nợ có khả năng thu hiện nay là 1.829 tỷ, chiếm tỷ lệ 3,98% so với số dự toán thu ngân sách.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *