Xử lý 1.850 vụ vi phạm về thương mại


Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, các sở, ngành đã kiểm tra 3.025 vụ trong các lĩnh vực thương mại, phát hiện 1.884 vụ vi phạm, xử lý 1.850 vụ. Tổng số tiền phạt và truy thu là 330,835 tỷ đồng. Trong đó, số tiền xử phạt là 102,54 tỷ đồng, truy thu 228,781 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu, buộc tiêu hủy ước tính gần 5,8 tỷ đồng.

Từ số vụ việc xử lý cho thấy, hành vi vi phạm được phát hiện chủ yếu là gian lận thương mại với 1.840 vụ; kế đến là buôn bán hàng cấm, hàng lậu được phát hiện 40 vụ, còn lại là hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với 4 vụ được phát hiện.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *