Xây dựng kế hoạch triển khai 19 công trình lưới điện


Theo Sở Công thương, trong tháng 10, Sở Công thương đã trình UBND tỉnh kiện toàn ban chỉ đạo, tổ công tác giúp việc của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh; tiến hành bổ sung Nhà máy điện đồng phát giấy Cheng Loong 2, công suất 24MW vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025.

Để bảo đảm điện cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt trong thời gian tới, Sở Công thương hiện đang chủ trì làm việc với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai 19 công trình lưới điện; hỗ trợ Tổng Công ty Điện lực miền Nam trong công tác quy hoạch, di dời lưới điện trên địa bàn.

KHẢI ANH

 https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *