Xây dựng kế hoạch nhân sự, cải cách hành chính để thúc đẩy sự phát triển


(BDO) Chiều 28-12, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp lần thứ 6 của UBND tỉnh. 

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh đã lắng nghe các sở, ngành và địa phương trình bày các nội dung: Quy chế sự nghiệp năm 2022 theo quy định của Nghị định 68/2000/NĐ-CP về điều chỉnh biên chế cán bộ, công nhân viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức; Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022.Ông Mai Hùng Dũng và ông Nguyễn Lộc Hà chủ trì phiên họp lần thứ 6 chiều 28-12

Đối với nội dung Quy chế sự nghiệp năm 2022 theo quy định của Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Sở Nội vụ đã tham mưu Ban nhân sự UBND tỉnh về việc vận dụng, phân bổ biên chế công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các sở ngành, địa phương theo đúng quy định. Sau khi họp bàn, ông Mai Hùng Dũng cho biết sẽ tiếp tục xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân bổ, sử dụng có hiệu quả số lượng biên chế từ Trường Đại học Thủ Dầu Một sau khi đơn vị này tiến tới tự chủ và biên chế tồn đọng từ các ngành giáo dục, y tế… về các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở ngành, địa phương. Sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt bổ sung biên chế công chức, viên chức, tỉnh sẽ phân bổ lại cho các ngành theo đúng quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ngành, địa phương cũng có những ý kiến đóng góp tích cực giúp hoàn thiện kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2022. Sau khi lắng nghe ý kiến của các sở ngành, địa phương, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ sớm hoàn thiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 và tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh trước khi xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 5 năm với nội dung bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 76/NQ-CP về Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 và những năm tới của tỉnh Bình Dương sẽ tập trung theo hướng xây dựng chính quyền điện tử thông minh, thân thiện với người dân và doanh nghiệp. Thông qua nền tảng chính quyền điện tử dưới sự giám sát của Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương (IOC), lãnh đạo tỉnh kỳ vọng nền kinh tế – xã hội tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát triển mạnh. Trong đó, sự tương tác, phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp là nền tảng vững chắc giúp tỉnh sớm xây dựng thành công thành phố thông minh, phát triển bền vững.

Đình Thắng

 https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *