Xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên: Diện tích cây lâu năm hơn 2.700ha


Theo UBND xã Tân Lập, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã phát triển ổn định. Trong đó, tổng diện tích cây lâu năm hơn 2.700ha, chủ yếu là cây cao su, cây hàng năm chiếm tỷ lệ nhỏ trồng xen canh hơn 16ha.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn gia cầm trên địa bàn xã có gần 19.000 con, đàn gia súc gồm 17 con bò và hơn 1.400 con heo. Hiện tại, xã có 5 trang trại chăn nuôi và 11 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Công tác tiêm phòng lở mồm long móng, heo tai xanh và cúm gia cầm luôn được chú trọng thực hiện. Thời gian qua, xã đã phối hợp rà soát, cung cấp thông tin các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình đang hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi để đề xuất hỗ trợ chính sách, thúc đẩy sản xuất.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *