Xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng: Cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao


 Sau hơn 5 năm khôngngừng củng cố, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, hiện bộ mặt nông thôn và đời sống của người dân xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng tiếp tục có nhiều đổi thay theo hướng tích cực. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí, 43/43 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

Theo đó, hệthống điện, đường, trường, trạm và các thiết chếvăn hóa trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại. Hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đang phát huy hiệu quả và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Đời sống của nhân dân phát triển rõ rệt, thu nhập bình quân được nâng cao. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm, đến năm 2021 đạt 72 triệu đồng/người/năm.

THOẠI PHƯƠNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *