Xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên: Vốn hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả


 Theo báo cáo của Hội Nông dân xã Hiếu Liêm, năm 2022, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân được ủy thác dư nợ hơn 2 tỷ đồng, có 51 hộ vay. Trong đó, nguồn vốn tỉnh có 4 dự án, 36 hộ vay với số tiền 1,9 tỷ đồng; nguồn vốn huyện 2 dự án, 5 hộ vay với số tiền 250 triệu đồng; nguồn vốn xã 1 dự án, 10 hộ vay với số tiền 107 triệu đồng. Đối với nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng dư nợ hơn 7 tỷ đồng, cho 117 hộ vay.

Trong đó, vốn vay nước sạch vệ sinh môi trường có 85 hộ vay với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; vốn vay thoát nghèo 9 hộ với số tiền 421 triệu đồng; vốn giải quyết việc làm 82 hộ với số tiền hơn 4 tỷ đồng… Được biết, các nguồn vốn được sử dụng cho vay đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần giúp người nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *