Xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên: Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho 41 trang trại cây ăn trái


Sản phẩm chủ lực của xã Hiếu Liêm là cây ăn trái có múi (cam, quýt, bưởi) với 48 trang trại, tổng diện tích 1.465 ha. Các trang trại đều tham gia tập huấn an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. Trong năm 2021, xã Hiếu Liêm có 41/48 trang trại trồng cây ăn trái được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm; tổng diện tích gieo trồng mới 61 ha, chuyển đổi từ các loại cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao hơn.

Được biết, tổng diện tích cây lâu năm tại xã là 3.360 ha (cao su 1.790 ha; điều 43 ha; cây ăn trái 1.527 ha). Trong đó, diện tích đang cho thu hoạch 3.030 ha. Đến nay, 20 trang trại trồng cây ăn trái có múi đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Ngoài ra, UBND xã thường xuyên phối hợp Hội Nông dân tổ chức cho hội viên đăng ký cam kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn hàng năm.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *