Xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên: Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định


Theo báo cáo của UBND xã Đất Cuốc, trong tháng 5 tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tương đối ổn định. Hiện trên địa bàn có 111 doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất. Trong đó, trong khu công nghiệp có 64 DN đang hoạt động và 3 DN đang xây dựng. Ngoài khu công nghiệp có 47 DN, cơ sở sản xuất (đang hoạt động 44 DN và 3 DN đang xây dựng). Trong tháng 5, xã phối hợp với các ngành của huyện khảo sát địa điểm đầu tư 3 dự án, trong đó 1 dự án bổ sung ngành nghề sản xuất, vị trí phù hợp quy hoạch sử dụng đất, UBND xã thống nhất địa điểm đầu tư; không thống nhất 2 dự án nhà xưởng cho thuê không phù hợp với định hướng quy hoạch vùng.

T.HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *