Vượt khó, sản xuất nông nghiệp khởi sắc


Năm 2022, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PNT) tiếp tục ảnh hưởng bởi hậu dịch bệnh Covid-19 và giá vật tư đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao, hoạt động xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chế biến cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngành NN&PTNT vẫn đạt và vượt các mục tiêu đề ra, giá trị sản xuất tăng 3,12% so với năm 2021.

 Năm 2022, ngành NN&PTNT đạt và vượt các mục tiêu đề ra, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,12% so với năm 2021. Trong ảnh: Trồng dưa lưới VietGAP tại Hợp tác xã Nông nghiệp Bàu Bàng

 Ổn định sản xuất

Với nỗ lực vượt khó của ngành, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kết hợp với chủ động trong công tác quản lý điều hành, sự ủng hộ của nhân dân, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan.

Theo đó, giá trị sản xuất ngành năm 2022 tăng 3,12% so với năm 2021, duy trì tỷ lệ che phủ cây lâm nghiệp và cây lâu năm đạt 57,5%. Cơ cấu nông nghiệp đi vào thực chất, hiệu quả; quy mô sản xuất được nâng cao, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa trên cơ sở phát huy lợi thế từng vùng. Đến nay, diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 20.031ha, diện tích cây lâu năm đạt 142.772ha, tăng 0,8%. Diện tích ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt khoảng 6.934,6ha, với các loại cây trồng có giá trị, như: Rau, nấm, cây ăn trái, hoa lan, cây cảnh. Diện tích nông nghiệp đô thị khoảng 940,3ha (tăng 24%) với các loại cây trồng chủ yếu, như: Rau thủy canh, rau mầm, nấm, hoa lan, cây cảnh; trong đó có 580ha sản xuất trồng trọt theo hướng hữu cơ trên các loại cây trồng, có 172ha đã được chứng nhận nông nghiệp hữu cơ.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng phục vụ cho sản xuất, đời sống nhân dân. Tiếp tục duy trì 100% xã đạt chuẩn NTM, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến cuối năm 2022 có 29/41 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 50% huyện, thị xã đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Thu nhập bình quân đầu người ở các xã NTM đạt 72 triệu đồng/người/năm.

Lĩnh vực chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tiếp tục phát triển với 149 trang trại đầu tư chăn nuôi gà giống, gà đẻ trứng và gà thịt với tổng đàn trên 8,3 triệu con, chiếm 68% tổng đàn; chăn nuôi heo thịt, heo giống chất lượng cao có 253 trang trại với tổng đàn gần 679 ngàn con, chiếm 71% tổng đàn; chăn nuôi vịt thịt có 44 trang trại với tổng đàn 517.000 con; chăn nuôi bò sữa có 1 trang trại với tổng đàn 1.050 con.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT, trong năm 2022, ngành NN&PTNT tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, vận hành theo cơ chế thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ mới là động lực chủ yếu tạo giá trị gia tăng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tổ chức liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới; chất lượng sản phẩm nông sản được nâng cao, sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa có nhiều tiến bộ. Mặt khác, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, chăn nuôi chuyển biến tích cực theo hướng tập trung…

Trên cơ sở kết quả đạt được trong thời gian qua, ngành NN&PTNT đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2023. Theo đó, phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,5 – 3% so với năm 2022. Tiếp tục duy trì và nâng chất các xã đạt chuẩn NTM theo Bộ Tiêu chí nâng cao của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành 100% số xã được công nhận xã NTM nâng cao và công nhận 2 xã đạt NTM kiểu mẫu. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và quản lý hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai…

Để đạt được mục tiêu trên, ông Phạm Văn Bông, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, ngành tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Theo đó, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tiếp tục chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác hiệu quả hơn như cây ăn trái, các loại rau, hoa… theo hướng công nghệ cao. Ngành NN&PTNT tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, thông tin thị trường, kịp thời điều chỉnh linh hoạt kế hoạch sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai… Mặt khác, đẩy mạnh việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ ứng dụng các hoạt động giao dịch thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông sản có tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

 Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Những kết quả ngành NN&PTNT đạt được rất đáng ghi nhận, cần phát huy. Ngành NN&PTNT tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM nâng cao, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp. Phát huy liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị một cách bền vững, thực hiện chuyển đổi số ngành NN&PTNT một cách hiệu quả.

 THOẠI PHƯƠNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *