Vốn tín dụng chính sách tăng gấp 52 lần trong 20 năm


Ông Võ Văn Đức, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, cho biết trong 20 năm qua, ngoài nguồn vốn cân đối từ Trung ương, tỉnh đã tập trung huy động các nguồn lực tài chính tại địa phương nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách tại địa bàn.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn đạt gần 4.555 tỷ đồng, tăng 4.468 tỷ đồng, tăng 52 lần so với năm 2003. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương chiếm tỷ trọng 48,2% trên tổng nguồn vốn, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương chiếm tỷ trọng 40,4%, nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng 11,4% trên tổng nguồn vốn. Trong 20 năm qua, nguồn vốn cho vay trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng trưởng đã thể hiện sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *