Vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp hơn 2 tỷ đôla Mỹ


 Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, tính đến nay, toàn bộ doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh đều hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. Ước 11 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp hơn 2 tỷ đôla Mỹ, giảm 10,38% so với cùng kỳ và đạt 148,55% kế hoạch năm.

Trong năm 2021, các KCN trong tỉnh có thêm 50 doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động, bằng 76% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch năm. Lũy kế đến nay có 2.432 doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCN. Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài 1.824 doanh nghiệp, vốn đầu tư trong nước 606 doanh nghiệp.

NGỌC THANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *