Vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt trên 138%


 Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, tính đến nay, toàn bộ các doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh đều hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. Ước 9 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp đạt 1.934 triệu đôla Mỹ, tăng 9,46% so với cùng kỳ và đạt 138,17% kế hoạch năm. Trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.682 triệu đôla Mỹ (chiếm tỷ lệ 87%), tăng 6,86% so với cùng kỳ, khu vực trong nước đạt 252 triệu đôla Mỹ (chiếm tỷ lệ 13%), tăng 30,60% so với cùng kỳ.

Đến nay, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của các khu công nghiệp tỉnh thực hiện đều vượt so với kế hoạch năm. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 2,45 tỷ đôla Mỹ, đạt 204,46% kế hoạch; thu hút vốn đầu tư trong nước 10.133 tỷ đồng, đạt 921,21% kế hoạch; vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp đạt 138,17% kế hoạch…

NGỌC THANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *