Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách tăng 2,5 lần trong tháng 8-2022


Trong tháng 8-2022, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, ước tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 8 thực hiện 848,1 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, trong đó vốn ngân sách tỉnh 432,5 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần, chiếm 51% tổng nguồn vốn; vốn huyện 376,7 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ, chiếm 44,4% tổng nguồn vốn; vốn xã 38,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, chiếm 4,6% tổng nguồn vốn

Lũy kế 8 tháng năm 2022, nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện 5.054,9 tỷ đồng, bằng 98,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm là do kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 giảm so với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, giải ngân kế hoạch đầu tư công từ đầu năm đến thời điểm 15-8-2022 là 2.921,7 tỷ đồng, đạt 33,5% kế hoạch.

NGỌC THANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *