Ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển kinh tế tập thể


(BDO) Sáng 22-10, tại trụ sở Viễn thông Bình Dương diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bình Dương về viễn thông – công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025.

Theo thỏa thuận, hai bên cùng cam kết trở thành đối tác toàn diện về lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin trong việc đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng, quản lý, điều hành, tiếp nhận xử lý thông tin và số hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo định hướng cách mạng công nghiệp 4.0. Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bình Dương tiếp tục vai trò tư vấn, phối hợp, tham gia xây dựng và cung cấp các giải pháp CNTT đáp ứng mục tiêu xây dựng nền tảng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã theo định hướng của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bình Dương

Theo đó, nội dung mục tiêu cụ thể trong năm 2021 hợp tác giữa hai bên: Giải pháp Camera vận tải; giải pháp tin nhắn thương hiệu-SMS Brandname; các giải pháp nông nghiệp thông minh; giải pháp đào tạo trực tuyến-VNPT LMS; giải pháp biên lai điện tử/hóa đơn điện tử (VNPT eInvoice) và thanh toán trực tuyến-VNPT Pay; hợp tác trong lĩnh vực truyền thông; hợp tác trong lĩnh vực tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của nhau. 

Sau buổi lễ ký kết, Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bình Dương ký hợp đồng với hai hợp tác xã về cung cấp camera hành trình giám sát.

Thoại Phương

 https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *