TX.Tân Uyên: Vận động các hộ chăn nuôi heo chuyển đổi ngành nghề


Thực hiện chủ trương ngưng chăn nuôi heo, thời gian qua các xã, phường trên địa bàn TX.Tân Uyên đã tuyên truyền, vận động các hộ dân giảm đàn, tiến đến ngừng chăn nuôi. Đến nay, trên địa bàn thị xã chỉ còn 9 hộ chăn nuôi heo, quy mô đàn khoảng 421 con. 7/12 xã, phường không còn hộ chăn nuôi heo, gồm: Hội Nghĩa, Khánh Bình, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước Khánh, Thạnh Hội và Bạch Đằng.

Thời gian tới, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở, hộ chăn nuôi heo và người dân chuyển đổi ngành nghề, xây dựng các mô hình nông nghiệp đô thị. UBND các xã, phường sẽ xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực chăn nuôi đối với các hộ không chấp hành chủ trương ngưng chăn nuôi heo.

PHƯƠNG LÊhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *