TX.Tân Uyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, bệnh viện


UNBD TX.Tân Uyên vừa thông qua kế hoạch hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và cơ sở y tế trên địa bàn thị xã.

Theo kế hoạch, mục tiêu đến hết năm 2022, 50% trường học, cơ sở giáo dục và cơ sở y tế trên địa bàn thị xã sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số; 50% trường học, cơ sở giáo dục và cơ sở y tế trên địa bàn thị xã lắp đặt, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, viện phí và các giao dịch khác; số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, các cơ sở y tế trên địa bàn thị xã đạt 50%.

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, TX.Tân Uyên sẽ thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế; tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế…

THU THẢOhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *