TX.Tân Uyên: Phấn đấu thu hút 145.700 lượt khách du lịch trong giai đoạn 2021-2025


 TX.Tân Uyên vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thị xã.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, thị xã phấn đấu thu hút khoảng 145.700 lượt khách khách tham quan và lưu trú. Trong giai đoạn từ năm 2026-2030, thị xã phấn đấu đến năm 2030 thu hút 205.700 lượt khách.

Để triển khai thực hiện, kế hoạch đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, như: Nâng cao nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch; huy động các nguồn lực phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; phát triển thị trường khách du lịch; nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù; tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch…

CẨM LÝhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *