TX.Tân Uyên: Đề xuất nâng cấp công suất các trạm xử lý nước thải


Theo Chi nhánh Xử lý chất thải TX.Tân Uyên, hiện thị xã có trạm xử lý Thái Hòa công suất 15.000m3/ngày đêm, đề xuất nâng cấp lên 80.000m3/ngày đêm. Định hướng xây dựng mới thêm 2 trạm xử lý nước thải Uyên Hưng 80.000m3/ngày đêm và Tân Hiệp 80.000m3/ngày đêm; xây dựng đồng bộ hệ thống cống thu gom bảo đảm thu gom và xử lý toàn bộ nước thải thị xã.

Hiện các nhà máy nước hiện có trên địa bàn thị xã đã nâng cấp công suất (Tân Hiệp, Nam Tân Uyên, Uyên Hưng) bảo đảm cấp nước cho toàn thị xã. Cùng với đó chi nhánh nâng cấp mở rộng mạng lưới tại các khu vực dự kiến phát triển mới và cải tạo mạng lưới tại khu vực đô thị hiện hữu để bảo đảm nhu cầu của người dân.

TIỂU MYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *