TX.Tân Uyên: Chỉnh trang nhà ở tự phát tại phường Khánh Bình và Thái Hòa


 Theo UBND TX.Tân Uyên, hiện thị xã tiếp tục bổ sung, giải trình các nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng liên quan đến việc chỉnh trang 2 khu, điểm nhà ở tự phát tại 2 phường Khánh Bình và Thái Hòa để Sở Xây dựng xem xét, trình UBND tỉnh cho chủ trương chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, UBND TX.Tân Uyên tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát các khu, điểm nhà ở tự phát còn lại để trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện.

Được biết, đến nay Sở Xây dựng đã thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TX.Tân Uyên đến năm 2040, hiện đang trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; đồng thời trình Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét thông qua Đề án thành lập TP.Tân Uyên trực thuộc tỉnh Bình Dương.

TIỂU MYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *