TX.Bến Cát: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 2.443 tỷ đồng


Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TX.Bến Cát năm 2022 đạt gần 2.443 tỷ đồng, bằng 66% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao và bằng 107% nghị quyết HĐND thị xã thông qua. Trong đó, thu ngân sách từsản xuất, kinh doanh 1.738,4 tỷđồng, bằng 79% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao; tổng thu ngân sách địa phương gần 1.292 tỷ đồng, bằng 60% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương 1.257,4 tỷ đồng, bằng 60% so với cùng kỳ, bằng 98% kế hoạch tỉnh giao và 116% nghị quyết HĐND thị xã thông qua.

PHƯƠNG ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *