TX.Bến Cát: Thương mại – dịch vụ hướng đến chất lượng cao


Trong những năm gần đây, cùng với việc phát huy thế mạnh trong sản xuất công nghiệp, TX.Bến Cát còn chú trọng khai thác các tiềm năng, thế mạnh sẵn có và kêu gọi thu hút đầu tư để phát triển thương mại – dịch vụ (TM-DV) trên địa bàn. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân địa phương.

 Thời gian qua, ngành TM-DV ở TX.Bến Cát phát triển mạnh, phục vụ tốt nhu cầu của người dân địa phương. Trong ảnh: Khách hàng mua sắm tại Siêu thị điện máy Thiên Hòa

 Mức tăng trưởng cao

Trong giai đoạn 2016- 2020, Thị ủy, UBND TX.Bến Cát đã chỉ đạo, thực hiện huy động nhiều nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế nhằm phát triển hệ thống hạ tầng dịch vụ quan trọng, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tốc độ phát triển kinh tế của thị xã liên tục tăng, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 23,5%, cơ cấu chuyển dịch theo đúng định hướng đề ra, công nghiệp 75,45% – dịch vụ 24,2% – nông nghiệp 0,34%, GDP bình quân đầu người đạt 140 triệu đồng/người/năm. Trong đó, tổng giá trị ngành dịch vụ 5 năm qua đạt gần 129.000 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với nhiệm kỳ 2010-2015, tăng bình quân hàng năm 30,9%. Ngành TM-DV của địa phương có chiều hướng phát triển thuận lợi, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, bưu chính viễn thông, vận tải, nhà ở, dịch vụ công nghiệp…

Theo đánh giá của lãnh đạo TX.Bến Cát, nhờ thực hiện các giải pháp phát triển TM-DV phù hợp, hiệu quả, những năm gần đây lĩnh vực này phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt và tiêu dùng của doanh nghiệp, người dân. Đến nay, kết cấu hạ tầng TM-DV trên địa bàn được đầu tư nâng cấp, nhờ đó chất lượng dịch vụ được cải thiện, các loại hình dịch vụ phát triển nhanh và ngày càng phong phú, đa dạng, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Cùng với đó, công tác quản lý, kiểm soát thị trường cũng được thị xã chỉ đạo thực hiện tốt, qua đó kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần ổn định thị trường hàng hóa trên địa bàn. Trong năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt gần 49.000 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.841 hộ với tổng số vốn trên 696 tỷ đồng, nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thị xã đến nay là 34.254 hộ, với tổng số vốn đăng ký gần 7.650 tỷ đồng.

TX.Bến Cát nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của Bình Dương, có 2 sông lớn là Sài Gòn và Thị Tính, thuận lợi cho vận chuyển bằng đường sông và tiềm năng phát triển cảng, du lịch sinh thái. Công nghiệp phát triển mạnh, hình thành được 8 khu công nghiệp đang hoạt động ổn định, nông nghiệp chuyển hướng công nghệ cao, đời sống nhân dân ngày càng tăng góp phần thúc đẩy ngành dịch vụ phát triển. Cùng với đó là số lượng lao động ngoài tỉnh nhiều, nhu cầu về nhà ở tăng, thúc đẩy phát triển nhanh về các loại hình dịch vụ về nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội, khu dân cư…

Mặt khác, công tác lập, điều chỉnh, triển khai quy hoạch và công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư công được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng được quan tâm đẩy mạnh đầu tư theo đúng định hướng, kết cấu hạ tầng TM-DV phát triển theo hướng đồng bộ, gắn kết với quá trình phát triển đô thị. Việc ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng nhiều, nhất là công nghệ thông tin làm cho chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Ngành dịch vụ logistics, các loại hình vận chuyển hành khách phát triển mạnh; hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ góp phần xây dựng hiệu quả nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nâng cao chất lượng

Bà Lê Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, cho biết những năm qua, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn diễn ra nhanh chóng. Thị xã đã thu hút nhiều nhà đầu tư đến sản xuất, kinh doanh, đồng thời giải quyết việc làm cho gần 180.000 lao động trong và ngoài địa phương. Thực tế này đòi hỏi các loại hình TM-DV trên địa bàn phát triển tương xứng.

Để đưa lĩnh vực TM-DV phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của địa phương, thị xã đang tích cực xúc tiến đầu tư nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư phát triển lĩnh vực TM-DV theo hướng đồng bộ, hiện đại. Thị ủy Bến Cát ban hành Kế hoạch số 50 về việc triển khai phát triển dịch vụ chất lượng cao giai đoạn 2021-2025, định hướng 2025-2030, tầm nhìn đến 2040. Kế hoạch có mục tiêu tổng quát là tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế bền vững; phát triển công nghiệp gắn liền nhiệm vụ phát triển đô thị, dịch vụ, nâng cao năng suất lao động; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân gắn với công tác chăm lo, xây dựng và phát triển con người theo hướng văn minh, tiến bộ; nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

Bà Lê Thị Kim Liên cho biết để đáp ứng nhu cầu này, thị xã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển TM-DV. Thị xã rà soát, quy hoạch không gian, quỹ đất nhằm phục vụ phát triển dịch vụ chất lượng cao. Trong đó, huy động các nguồn lực, các thành phần kinh tế trong xã hội để tiếp tục đầu tư tạo bước phát triển về kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; khuyến khích triển khai thực hiện các khu đô thị mới, khu dân cư, nhà ở thương mại, nhà cao tầng theo quy định. Mặt khác, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ phục vụ quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa của thị xã. Đồng thời, phát triển dịch vụ khoa học công nghệ, thông tin truyền thông làm nền tảng cho phát triển chính quyền số, kinh tế số gắn với Vùng đổi mới sáng tạo trên địa bàn thị xã. Phát triển các dịch vụ an sinh xã hội theo hướng chuyên sâu và chất lượng cao.

Cùng với đó, thị xã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao được đề ra phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương tại Chương trình số 24 của Tỉnh ủy. Thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án phát triển du lịch chất lượng cao; đồng thời tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế gắn với xây dựng các cơ chế thu hút đầu tư đối với từng phân ngành dịch vụ nhằm tạo sức lan tỏa và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ khác. Phát triển nhà ở theo hướng xây dựng đô thị hiện đại, phù hợp quy hoạch và đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các tầng lớp nhân dân. Kết hợp hài hòa giữa xây dựng nhà ở biệt lập, nhà ở chung cư, nhà ở xã hội, nhà cho thuê, nhà trọ gắn với đẩy nhanh việc khắc phục các khu, điểm nhà ở tự phát nhằm bảo đảm chỗ ở ổn định, an ninh, tiện lợi cho mọi người, kể cả người có thu nhập thấp. Xây dựng chương trình phát triển các ngành dịch vụ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút và giữ chân người lao động, đáp ứng lao động cho phát triển công nghiệp.

 Mục tiêu cụ thể của TX.Bến Cát trong giai đoạn 2021-2025: Tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, đến năm 2025 chiếm 35,2%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành dịch vụ bình quân hàng năm khoảng 30%. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng chú trọng đến gia tăng ngành sản xuất công nghiệp trên cơ sở ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến công nghệ, nâng cao trình độ sản xuất; TM-DV phát triển theo hướng ưu tiên các dịch vụ có lợi thế, giá trị chất lượng cao; phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp du lịch sinh thái với nhiều loại hình dịch vụ, như: Du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mua sắm, du lịch văn hóa… và các sản phẩm du lịch đường sông trên địa bàn thị xã.

 THOẠI PHƯƠNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *