TX.Bến Cát: Thành lập đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng


UBND TX.Bến Cát vừa tổ chức lễ thành lập đơn vị tự vệ tại Công ty TNHH Essential Home Fumiure và Công ty TNHH Yue Hua (Khu công nghiệp Rạch Bắp).

Tại buổi lễ, UBND thị xã đã trao quyết định thành lập đơn vị tự vệ cho 2 công ty với 18 chiến sĩ. Các chiến sĩ trong đơn vị tự vệ có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và tài sản doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động đội ngũ tự vệ và người lao động trong doanh nghiệp thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng – an ninh; nội quy, quy định của Ban Giám đốc công ty.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc công ty bảo đảm tốt các chế độ chính sách đối với lực lượng tự vệ tại doanh nghiệp; tham gia đầy đủ các lớp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hội thao, hội thi và diễn tập các phương án, kế hoạch bảo vệ trụ sở của doanh nghiệp…

HUỲNH THỦY – PHI NHUNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *