TX.Bến Cát: Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường


Trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021, TX.Bến Cát quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 1.176 hồ sơ, với diện tích 46,5ha.

Ngoài ra, thị xã luôn duy trì công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn. Qua đó, đã phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên nước năm 2021 đối với 18 doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của thị xã; có ý kiến đối với 19 hồ sơ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án nằm ngoài khu công nghiệp, 6 báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, 4 hồ sơ xin cấp phép và đăng ký công trình khai thác nước dưới đất, 21 hồ sơ thẩm định quyết định chủ trương đầu tư và địa điểm đầu tư.

PHƯƠNG ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *