TX.Bến Cát: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực


Trong năm 2022, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn TX.Bến Cát luôn được chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó chú trọng các công trình trọng điểm.

Theo đó, thị xã đã bàn giao mặt bằng 100% đối với 4 công trình, trình phê duyệt phương án bồi thường 35 hồ sơ của 7 công trình, với tổng số tiền 78,9 tỷ đồng; chi bồi thường 93 hồ sơ của 8 công trình với tổng số tiền 126,8 tỷ đồng. Hiện thị xã đang tiếp tục chi bồi thường cho 30 hồ sơ của 5 công trình với tổng số tiền 57,4 tỷ đồng, bàn giao mặt bằng 169 hồ sơ của 7 công trình.

PHƯƠNG ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *