Trao niềm tin, nhận giá trị


 Các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) có vai trò quan trọng trong công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Đây là khu vực khai thác các nguồn lực tiềm năng, tạo cơ hội cho đông đảo dân cư có thể tham gia vào đầu tư và tạo ra một thị trường cạnh tranh lành mạnh, giải quyết việc làm cho đông đảo lao động phổ thông. Các cơ sở có vốn đầu tư không lớn nhưng được hình thành và phát triển rộng khắp ở cả khu vực thành thị và nông thôn, ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực. Đối với các doanh nghiệp, quyết định công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp là căn cứ pháp lý quan trọng để xác nhận giá trị và nâng tầm “thương hiệu” cho sản phẩm, mở ra hướng phát triển và hội nhập tốt hơn.

Để có sự phát triển về số lượng và chất lượng các sản phẩm CNNT tiêu biểu qua từng năm, Sở Công thương chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cần thiết đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia. Đặc biệt, Sở Công thương cũng sẽ tham mưu với UBND tỉnh ban hành cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở CNNT một phần kinh phí tham gia các chương trình bình chọn các cấp cao hơn để góp phần nâng cao hiệu ứng, sức lan tỏa của chương trình.

Qua nhiều năm tổ chức bình chọn đã thu hút được các DN có thương hiệu, có thị trường tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu, nhiều sản phẩm của các cơ sở nhỏ nhưng tiêu biểu cũng rất tự tin tham dự. Một đặc điểm khác biệt của Bình Dương là chất lượng của các sản phẩm được bình chọn đồng đều ở mức cao, điều này dẫn đến số lượng sản phẩm được giải cũng cao hơn và đây là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của các cơ sở CNNT.

Để công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu có hiệu quả hơn cần có sự vận động, hướng dẫn sâu rộng hơn, chú trọng đồng đều các địa phương, gợi ý đến những sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. Địa phương cũng nên tổ chức tư vấn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lựa chọn đúng sản phẩm để tham gia bình chọn.

KHẢI ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *