Tránh chồng chéo, trùng lắp…


Trước kiến nghị của doanh nghiệp (DN) về việc tránh tình trạng “trăm dâu đổ đầu tằm” trong bối cảnh DN gặp rất nhiều khó khăn, ông Bùi Duy Hiền, Chánh Thanh tra tỉnh, khẳng định nhằm tạo điều kiện cho các DN, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022.

Kế hoạch thanh tra tập trung vào trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ngành cấp tỉnh. Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, hạn chế thanh tra, kiểm tra DN.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, rà soát xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23-4-2014 của Thanh tra Chính phủ. Trong quá trình triển khai kế hoạch thanh tra, phát hiện có sự trùng lắp với các đoàn thanh tra của bộ, ngành, cơ quan kiểm toán Nhà nước… Thanh tra tỉnh chủ động báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh. Trường hợp nếu trùng lắp với kế hoạch thanh tra huyện, thị, thành phố, sở, ngành thì tham mưu UBND tỉnh, thành lập đoàn thanh tra liên ngành để cùng thực hiện trên tinh thần mỗi DN chỉ thanh tra, kiểm tra một năm một lần, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, điều mà các DN cần nhận thức rõ việc thanh tra với việc kiểm tra chuyên ngành, nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn cho DN sản xuất và hoạt động, tránh những sơ suất chuyên ngành trong quá trình vận hành sản xuất, gây những hậu quả khó lường.

KHẢI ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *