TP.Thuận An: Triển khai thực hiện 5 công trình thủy lợi cấp bách


Theo Phòng kinh tế, TP.Thuận An, trong công tác phòng, chống thiên tai (PCTT), 9 tháng năm 2021, thành phố đã thường xuyên cảnh báo tình hình triều cường để bảo đảm sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn. Bên cạnh đó, thành phố đã tăng cường kiểm tra bờ bao kênh, rạch và các công trình thủy lợi trước, trong mùa mưa để chủ động ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”. Từ nay đến hết năm, thành phố sẽ đôn đốc các xã, phường chuẩn bị tốt các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, phát huy vai trò “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó, thành phố triển khai thực hiện 5 công trình thủy lợi cấp bách từ vốn PCTT nhằm chủ động tưới tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất cũng như ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra.

PHƯƠNG LÊhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *