TP.Thuận An: Tổng thu ngân sách ướcthực hiện 5.122 tỷ đồng


 Theo UBND TP.ThuậnAn, năm 2021 dù khó khăn do dịch bệnh nhưng kinh tế thành phố vẫn tiếp tục phát triển, thu ngân sách tăng so với cùng kỳ. Thành phố đã kịp thời cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên để cân đối, bổ sung cho công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội. Thành phố tiến hành cắt giảm và tiết kiệm dự toán chi thường xuyên của các ban ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Theo đó, năm 2021 tổng thu ngân sách của thành phố ước thực hiện 5.122 tỷ đồng, đạt 137,86% so với dự toán UBND tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thành phố. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 3.556 tỷ đồng, đạt 240,57% dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thành phố. Trong năm 2022, thành phố đã đề ra chỉ tiêu tổng thu ngân sách đạt 2.897,6 tỷ đồng, bằng 77,98% so với dự toán năm 2021. Tổng chi ngân sách 1.528,6 tỷ đồng, bằng 103,4% so với ước thực hiện năm 2021, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn phân cấp theo tiêu chí 289,8 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 6,%.

PHƯƠNG LÊ

 https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *