TP.Thuận An: Tổng thu ngân sách hơn 3.983 tỷ đồng


 Năm 2022, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển công nghiệp, thương mại – dịch vụ, nông nghiệp của TP.Thuận An đều tăng so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt theo dự toán. Theo đó, tổng thu ngân sách thực hiện hơn 3.983 tỷ đồng, đạt 107,65% so với dự toán UBND tỉnh giao và nghị quyết HĐND thành phố thông qua. Trong đó, ngân sách địa phương được hưởng đưa vào cân đối 3.227 tỷ đồng, đạt 102,78% tỉnh giao và nghị quyết HĐND thành phố thông qua. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 1.857 tỷ đồng, đạt 106,34% tỉnh giao và nghị quyết HĐND thành phố thông qua.

Năm 2023, thành phố sẽ tiếp tục điều hành hiệu quả công tác thu – chi ngân sách. Bên cạnh đó, thành phố tăng cường các giải pháp quản lý thu thuế, chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ. Rà soát, xác định các nguồn bổ sung cân đối ngân sách để tăng nguồn vốn đầu tư, bảo đảm ổn định, đáp ứng mục tiêu đầu tư cân đối.

PHƯƠNG ANhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *