TP.Thuận An: Tổ chức khen thưởng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi


 Hội Nông dân TP.Thuận An vừa tổng kết, biểu dương phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, giai đoạn 2019-2021. Trong giai đoạn vừa qua, Hội Nông dân các cấp tại thành phố thường xuyên phát động phong trào thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, vận động gần 3.620 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân SXKD giỏi, đạt 95%. Trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều gương điển hình SXKD giỏi, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 1 nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh; UBND TP.Thuận An tặng giấy khen cho 22 tập thể và 66 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2019-2021.

VĂN TIẾNhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *