TP.Thuận An: Giá trị sản xuất công nghiệp uớc thực hiện 240.280 tỷ đồng


Theo Phòng Kinh tế TP.Thuận An, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2021 uớc thực hiện 240.280 tỷ đồng, tăng 2,38% so với cùng kỳ và đạt 96,58% Nghị quyết HĐND thành phố thông qua. Trong đó, các doanh nghiệp trong nước ước thực hiện 72.380 tỷ đồng, tăng 0,25% so với cùng kỳ và chiếm 30,1% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 167.900 tỷ đồng, tăng 3,32% so với cùng kỳ và chiếm 69,9% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực, song tình hình kinh tế của thành phố vẫn phát triển ổn định. Năm 2022, thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 254.696 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2 021.

PHƯƠNG LÊhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *