TP.Thủ Dầu Một: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 194.000 tỷ đồng


 Trong năm 2021, lĩnh vực thương mại – dịch vụ trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một vẫn tăng trưởng khá. Trong đó, thành phố đã thực hiện cấp mới 1.825 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng số vốn gần 368 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 194.000 tỷ đồng, tăng 3,02% so với cùng kỳ, đạt 80,15% kế hoạch. Hàng hóa thiết yếu bảo đảm cung ứng đủ cho nhân dân trên địa bàn. Hiện thành phố đang tiếp tục triển khai rà soát, đánh giá tình hình về công tác quản lý chợ Thủ Dầu Một và tiếp tục xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới nhằm tạo thuận lợi trong hoạt động kinh doanh.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *