TP.Thủ Dầu Một: Thu chi ngân sách đạt kết quả tích cực


 Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, kết quả thu – chi ngân sách của thành phố tiếp tục đạt kết quả tốt.

Theo đó, ước tổng thu ngân sách địa phương đạt trên 6.102 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu từ kinh tế – xã hội thực hiện trên 5.361 tỷ đồng, đạt 55% dự toán tỉnh và nghị quyết HĐND thành phố. Tổng chi ngân sách địa phương 830,7 tỷ đồng, đạt 46% dự toán tỉnh và nghị quyết HĐND thành phố. Trong những tháng còn lại của năm 2022, TP.Thủ Dầu Một phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu bằng các giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách, đôn đốc thu nợ đọng thuế, hạn chế nợ mới phát sinh.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *