TP.Thủ Dầu Một: Tăng cường quản lý đất công


 Nằm trong kế hoạch tăng cường quản lý đất công, 7 tháng đầu năm 2022, UBND TP.Thủ Dầu Một đã thực hiện nhiều phần việc liên quan đến quản lý tài nguyên, đặc biệt là tài sản công.

Cụ thể, thành phố đã công bố Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 5-1-2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố. Ngoài ra, thành phố cũng đã ban hành quyết định công nhận bổ sung 52 khu đất công cho 3 phường Tân An, Hiệp An, Phú Thọ và điều chỉnh giảm một phần đất công tại phường Phú Hòa. Lũy kế đến nay trên địa bàn thành phố có 877 khu đất công được công nhận. Hiện nay, thành phố tiếp tục cập nhật đầy đủ thông tin của từng thửa đất về vị trí, diện tích, loại đất, tình trạng sử dụng nhằm tăng cường công tác quản lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn và có phương án sử dụng quỹ đất theo quy định.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *