TP.Thủ Dầu Một: Giá trị sản xuất công nghiệp ước trên 32.230 tỷ đồng


Trong 9 tháng năm 2021, do ảnh hưởng dịch bệnh, giá trị sản xuất công nghiệp của TP.Thủ Dầu Một ước thực hiện trên 32.230 tỷ đồng, tăng 0,68% so với cùng kỳ, đạt 56,89% kế hoạch. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt trên 8.453 tỷ, tăng 0,42% so cùng kỳ, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 24.777 tỷ đồng, tăng 0,77% so với cùng kỳ.

Hiện nay, TP.Thủ Dầu Một đang yêu cầu các ngành, đơn vị trực thuộc bám sát tình hình thu hút đầu tư, đẩy nhanh việc tái cơ cấu và lồng ghép hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, rà soát các chính sách ưu đãi đầu tư, nhằm cải thiện thúc đẩy tăng trưởng giá trị giá trị sản xuất công nghiệp trong năm 2 021.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *