TP.Thủ Dầu Một: Đẩy nhanh tiến độ cấp phép xây dựng cho người dân


Phòng Quản lý đô thị TP.Thủ Dầu Một cho biết trong tháng 4, công tác cấp phép xây dựng tiếp tục được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, thời hạn. Đơn vị đã nhận 696 hồ sơ cấp phép xây dựng, tham mưu giải quyết 610 hồ sơ với diện tích sàn 128.029m2, trả 78 hồ sơ. Lũy kế, 4 tháng đầu năm 2022, phòng đã nhận 1.375 hồ sơ cấp phép xây dựng, tham mưu giải quyết 1.237 hồ sơ với diện tích sàn 265.915m2, trả 150 hồ sơ.

Hiện nay, Phòng Quản lý đô thị TP.Thủ Dầu Một tiếp tục tham mưu, đẩy nhanh hơn tiến độ cấp phép xây dựng nhằm nâng cao chất lượng, mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức. Ngoài ra, các thủ tục, quy trình về cấp giấy phép xây dựng được công khai để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục theo quy định

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *