TP.Thủ Dầu Một: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng


 Trong năm 2021, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng luôn được TP.Thủ Dầu Một đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Theo đó, TP.Thủ Dầu Một đã ban hành 2.019 quyết định thu hồi đất của 10 công trình trên địa bàn phường Hiệp An, Phú Mỹ, Chánh Mỹ. Bên cạnh đó, chi bồi thường hỗ trợ cho 2.008 hồ sơ của 10 công trình tại phường Phú Cường, Phú Hòa với tổng số tiền trên 1.600 tỷ đồng. Tổchức vận động được 758 hộ dân đồng ý giải tỏa, bàn giao mặt bằng của 7 công trình, bàn giao hoàn thành 3 công trình tại phường Hiệp An, Phú Cường, Phú Hòa.

Các công việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được TP.Thủ Dầu Một tập trung triển khai để hoàn thành tiếp trong cuối năm 2021, làm cơ sở cho việc đền bù, bàn giao mặt bằng, phục vụ khởi công các dự án trong năm 2022.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *