TP.Thủ Dầu Một: Đẩy nhanh thực hiện đấu nối nước thải sinh hoạt


 Từ đầu năm đến nay, TP.Thủ Dầu Một đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đấu nối nước thải trên địa bàn. Đến nay, thành phố đạt tỷ lệ 76,41% với 8.113/10.618 hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh có khả năng đấu nối nước thải. Trong đó, các địa phương có số hộ đủ điều kiện đấu nối đạt tỷ lệ cao nhất là phường Phú Hòa (100%), kế đến là phường Phú Thọ, các phường còn lại như Phú Lợi, Hiệp Thành… đạt tỷ lệ trung bình 78,5 – 85,6%…

Hiện nay, TP.Thủ Dầu Một tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của thành phố nhằm nâng cao tỷ lệ. Đồng thời, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác đấu nối nước thải trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 nhằm bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường tốt hơn.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *