TP.Thủ Dầu Một: Đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu phát triển năm 2022


Năm 2022, TP.Thủ Dầu Một đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, trong đó, ước thực hiện vượt 17/35 chỉ tiêu. Tình hình kinh tế – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững, lĩnh vực cải cách hành chính tiếp tục dẫn đầu khối các huyện, thị, thành phố, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt đô thị có những chuyển biến rõ nét.

Năm 2023, thành phố tập trung 4 nhóm nhiệm vụ về kinh tế như thực hiện các công trình bảo đảm phòng chống lụt bão, nghiên cứu đầu tư thêm các dự án; thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách; tiếp tục ra soát công nhận quản lý sử dụng đất công trên địa bàn; hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công đối với các cơ sở giáo dục, y tế… Ngoài ra, thành phố cũng tiếp tục xây dựng và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *