TP.Tân Uyên: Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản


Theo báo cáo của UBND TP.Tân Uyên, trong quý I-2023, thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với 40 trường hợp; giao đất ở tái định cư thuộc Dự án Khu công nghiệp và Đô thị Tân Uyên (VSIP II) cho 25 trường hợp; chấp thuận 14 trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất với 13.990,4m2.

Đồng thời, thành phố tổ chức công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 TP.Tân Uyên; tăng cường công tác quản lý đất công, công ích trên địa bàn; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý quỹ đất công… Trong quý, thành phố cũng triển khai đầu tư các khu tái định cư trên địa bàn để phục vụ công tác tái định cư khi giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; ban hành danh mục đoạn đường đủ điều kiện tách thửa với 19 đoạn, tuyến trên địa bàn phường Hội Nghĩa, Phú Chánh, Khánh Bình; tổ chức kiểm tra bơm hút cát với 7 đợt tuần tra trên sông Đồng Nai, thường xuyên kiểm tra khai thác khoáng sản trên bờ…

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *