TP.Dĩ An: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ hơn 55.350 tỷ đồng


9 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của TP.Dĩ An ước thực hiện 55.350 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm (117.718 tỷ đồng), giảm 14,43% so với cùng kỳ năm 2020. Thành phố cũng cấp mới và cấp đổi 992 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký130,6 tỷ đồng.

Nhằm chủ động trong mọi tình huống, TP.Dĩ An tiếp tục xây dựng, triển khai các phương án sẵn sàng, chuẩn bị nguồn hàng, quyết không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa cho người dân.

NGỌC THANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *