TP.Dĩ An: Tiếp tục thực hiện 21 công trình xây dựng cơ bản


 Năm 2022, TP.Dĩ An đã tổ chức khởi công mới 5 công trình, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 7 công trình, tiếp tục thực hiện 21 công trình chuyển tiếp. Khối lượng giải ngân trong năm là 666,491 tỷ đồng/741,148 tỷ đồng, đạt 89,92% so kế hoạch được giao đầu năm.

Trong năm, thành phố tiếp tục tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các công trình trọng điểm. Bên cạnh đó, thành phố chú trọng giải quyết các vấn đề kiến nghị, vướng mắc của các hộ dân thuộc nhiều dự án. Tính đến ngày 29-11-2022, thành phố đã chi trả bồi thường số tiền 154,799 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An, cho biết năm 2022, thành phố đã chủ động xử lý và xin ý kiến UBND tỉnh, các sở, ngành tập trung xử lý các khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng các công trình, các chính sách giải tỏa đền bù, thu hồi đất thực hiện các dự án tại thành phố. Từ đó, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ khá cao.

PHƯƠNG LÊhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *