TP.Dĩ An: Tập trung xử lý vướng mắc trong đầu tư công


 Theo UBND TP.Dĩ An, trong tháng 5-2022, thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thành phố chú trọng tập trung xử lý các vướng mắc để triển khai công tác đầu tư công.

Tính đến cuối tháng 5-2022, tổng giá trị giải ngân là 61,3 tỷ đồng/619,8 tỷ đồng, đạt 9,9% kế hoạch đầu tư công năm 2022. Thành phố tiếp tục thực hiện 27 công trình, đã giải ngân 61,3 tỷ đồng, đạt 15,25% so với vốn được giao (402,3 tỷ đồng). Trong công tác giải tỏa, đền bù, tháng 5 thành phố đã tổ chức chi trả 2 công trình/14 hồ sơ với số tiền 7,7 tỷ đồng…

PHƯƠNG LÊhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *