TP.Dĩ An: Kinh tế chuyển động tích cực


Tn dng thi cơ thun li khi dch bnh được kim soát, TP.Dĩ An đang trin khai kế hoch khôi phc các hot động kinh tế – xã hi (KT-XH) trong trng thái bình thường mi sau thi gian giãn cách xã hi. Đây là động lc giúp địa phương phn đấu đạt các mc tiêu tăng trưởng đã đề ra, đặc bit tp trung công tác đầu tư công, gii ta đền bù, gii ngân, trin khai các gii pháp thu – chi, cân đối ngân sách năm 2021.

 Hot động sn xut ti Công ty TNHH Quc tế Chutex (KCN Sóng Thn 2, TP.Dĩ An)

 Nỗ lực ổn định kinh tế

Trong những tháng đầu năm 2021, TP.Dĩ An là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng khá và đứng tốp đầu về phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, trước tác động của đại dịch Covid-19, trong quý III-2021, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tạm dừng hoạt động, nhất là khi thành phố thực hiện Chỉ thị 16, 16+, “khóa chặt, đông cứng” một số địa bàn… Mặc dù vậy, TP.Dĩ An đã tranh thủ khoảng “thời gian vàng” để tập trung dập dịch. Đồng thời, thành phố cũng đã đề ra nhiều giải pháp để điều hành phát triển KT-XH trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh đầy khó khăn. Nhờ đó, địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh và cũng đạt được những kết quả tích cực trong phát triển.

Kinh tế của TP.Dĩ An 9 tháng năm 2021 vẫn duy trì ở mức tăng trưởng ổn định. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 82.318 tỷ đồng, đạt 71,07% kế hoạch năm, tăng 5,94% so với cùng kỳ năm 2020; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 55.357 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm, giảm 14,43% so với cùng kỳ 2020. Tổng thu ngân sách thực hiện 9 tháng là 2.201,6 tỷ đồng, bằng 81,42% dự toán UBND tỉnh giao và nghị quyết HĐND thành phố thông qua, tăng 13,08% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 975,158 tỷ đồng, đạt 76,62% dự toán UBND tỉnh giao và nghị quyết HĐND thành phố thông qua, tăng 6,36% so với cùng kỳ 2020. Bên cạnh đó, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để xây dựng TP.Dĩ An xứng tầm đô thị loại II, tạo động lực quan trọng phát triển vững chắc trong tương lai.

Ông Lê Thành Tài, Chủ tịch UBND TP.Dĩ An, cho biết tình hình dịch bệnh Covid-19 dự báo vẫn diễn biến phức tạp, tiếp tục tác động và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại và thu ngân sách trên địa bàn. Để đạt mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch KT-XH năm 2021, cả hệ thống chính trị TP.Dĩ An đang quyết tâm, nỗ lực phấn đấu trong những tháng còn lại của năm. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi KT-XH, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo ông Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An, không chỉ trong năm 2021, mà từ nhiều năm trước, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công luôn là nội dung quan trọng trong chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH trên địa bàn TP.Dĩ An. Bởi lẽ nếu chỉ tiêu này triển khai chậm, không đúng theo kế hoạch, sẽ không bảo đảm kịch bản, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Trong năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của TP.Dĩ An gần 703 tỷ đồng, trong đó vốn xây lắp chiếm 40% và 60% dành cho công tác đền bù và giải phóng mặt bằng. Theo đó, vốn Trung ương tập trung triển khai 1 công trình, vốn ngân sách tỉnh tập trung cho 7 công trình, vốn sổ số kiến thiết 13 công trình, vốn tỉnh hỗ trợ 2 công trình và vốn phân cấp theo tiêu chí là 110 công trình.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) bàn giao cho chủ đầu tư. TP.Dĩ An tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận, chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về đền bù, GPMB. Các địa phương, chủ đầu tư đang khẩn trương tận dụng mọi cơ hội để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án bảo đảm kế hoạch, kịch bản phát triển, tăng trưởng của năm 2021 và thực hiện thắng lợi mục tiêu kép như chủ trương đã đề ra từ đầu năm.

Nhờ làm tốt các bước chuẩn bị, đến nay thành phố đã tổ chức khởi công mới 4 công trình, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công 21 công trình. Giá trị giải ngân từ nguồn vốn phân cấp 76,4 tỷ đồng, đạt 33,8% dự toán tỉnh giao và nghị quyết HĐND thành phố. Ngoài ra, thanh toán khối lượng thực hiện từcác nguồn, gồm vốn Trung ương 10,4 tỷ đồng, vốn tỉnh tập trung 47,6 tỷ đồng, vốn xổ số kiến thiết 30,9 tỷ đồng…

 Ông Lê Thành Tài, Ch tch UBND TP.Dĩ An: N lc vượt khó, TP.Dĩ An đang bước vào nhng tháng cui năm vi mt tâm thế mi. Trong đó, thành ph xác định quyết tâm thc hin hiu qu mc tiêu kép, va phòng, chng dch bnh, bo v sc khe nhân dân; va phát trin kinh tế trong tình hình mi. Các cp, các ngành, địa phương tp trung tháo g khó khăn, vướng mc, đẩy nhanh tiến độ thc hin công tác bi thường, GPMB và thi công các công trình, d án trên địa bàn thành ph, nht là các công trình, d án trng đim, to đà phát trin. Thành ph ch động thc hin các bin pháp ci thin môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh, tháo g khó khăn cho doanh nghip phc hi sn xut, kinh doanh.

 NGỌC THANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *