TP.Dĩ An: Kiên quyết giải tỏa chợ tạm, tự phát


 Theo UBND TP.Dĩ An, trên địa bàn thành phố hiện có 10 chợ truyền thống. Trong đó, có 5 chợ do Nhà nước quản lý và chợ tư nhân quản lý. Việc duy trì hoạt động của chợ truyền thống trên địa bàn đã góp phần giải quyết nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân và phát triển ngành nghề thương mại dịch vụ địa phương.

Tuy nhiên, trên địa bàn cũng còn 6 điểm chợ tạm, chợ tự phát và 3 chợ đã ngưng hoạt động. TP.Dĩ An tăng cường công tác giải tỏa, dẹp bỏ chợ tạm, chợ tự phát nhằm thực hiện đề án văn minh đô thị của địa phương. Thành phố đã kiến nghị Sở Công thương và các sở, ngành liên quan sớm có văn bản hướng dẫn về việc chuyển đổi mô hình Ban Quản lý chợ thành đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định. Đối với các chợ xuống cấp, địa phương vận động tiểu thương đầu tư nâng cấp, một số vị trí thành phố quy hoạch xây dựng các trung tâm thương mại. Hiện TP.Dĩ An đang làm thủ tục đấu thầu xây dựng trung tâm thương mại tại chợ Bình An. Để nâng cao hiệu quả hoạt động các chợ truyền thống, thời gian tới, địa phương thực hiện kế hoạch vận động tiểu thương thực hiện văn minh thương mại nhằm phát triển đúng tầm với một đô thị năng động.

NGỌC THANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *