Tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Bình Dương hơn 21.800 tỷ đồng


UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3679/QĐ- UBND về việc giao vốn đầu tư công năm 2023 (vốn ngân sách địa phương). Theo quyết định, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ ngân sách của tỉnh là 18.675 tỷ đồng, so với năm 2022 tăng gấp 2,17 lần. Cộng gộp cả nguồn vốn ngân sách Trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Bình Dương là 21.817 tỷ đồng. Đây là số vốn đầu tư công được giao cao nhất từ trước đến nay.

Việc Bình Dương được giao vốn đầu tư công cao hơn so với các năm trước nhằm đẩy mạnh đầu tư các dự án hạ tầng liên kết vùng như đường Vành đai 3, Vành đai 4 (TP.Hồ Chí Minh) đoạn qua Bình Dương; đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành; đường ven sông Sài Gòn từ Thủ Dầu Một đến Thuận An.

PHƯƠNG LÊhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *