Tổng thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh ước đạt 47.900 tỷ đồng


Báo cáo tình hình kinh tế – chính trị xã hội 9 tháng đầu năm của UBND tỉnh cho biết số thu ngân sách Nhà nước trên toàn địa bàn tỉnh ước thực hiện 47.900 tỷ đồng, đạt 82% dự toán Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 32.800 tỷ đồng, đạt 77% dự toán, bằng so với cùng kỳ, thu thuế xuất nhập khẩu 15.100 tỷ đồng, đạt 95% dự toán, tăng 39% so với cùng kỳ.

Như vậy, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng thu ngân sách vẫn bảo đảm. Kết quả đó là đáng khích lệ, thể hiện sự nỗ lực, chủ động, tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế và của các cơ quan sự nghiệp có thu trên địa bàn tỉnh.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *