Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 10,7%


Theo Sở Công thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4-2022 dự ước đạt 22.690 tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 15,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 21.554 tỷ đồng, tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 16,8% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.136 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 1,8% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng 4 tăng 2,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 88.636 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế trong nước đạt 84.115 tỷ đồng tăng 10,9%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 4.521 tỷ đồng, tăng 7,04%.

TIỂU MYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *